Guziki

Kadra

Młodzieżowy Dom Kultury zatrudnia pracowników pedagogicznych

  • Nauczycieli
  • instruktorów

Zatrudnieni zgodnie z kwalifikacjami wymaganymi do prowadzenia danej formy zajęć, posiadający wyższe wykształcenie z przygotowa­niem pedagogicznym. Nauczyciele zatrudnieni w placówce posiadają stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego bądź dyplomowanego.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

13-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 714