Guziki

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa i zasady ich udostępniania

 • księga zarządzeń dyrektora placówki,
 • spis inwentaryzacyjny,
 • księga środków trwałych,
 • księga środków trwałych niskiej wartości,
 • księga druków ścisłego zarachowania,
 • rejestry kontroli zewnętrznej,
 • rejestry kontroli wewnętrznej,
 • planowanie, sprawozdawczość,
 • książka obiektu budowlanego,
 • rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • ewidencja pieczęci i pieczątek,
 • ewidencja delegacji służbowych,
 • rejestr wypadków,
 • teczki akt osobowych,
 • listy płac,
 • karty wynagrodzeń,
 • protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r (Dz.U. z 2002 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm)

Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie placówki osobom upoważnionym na ich wniosek.

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach :

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

13-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 303