Guziki

Sposób załatwiania spraw

Interesanci przyjmowani są w sekretariacie w godzinach od 9.00 do 15.00

Dyrektor przyjmuje interesantów we wtorki i piątki w godzinach od 10.00 do 12.00

Wszystkie sprawy trafiają do dyrektora placówki, który dekretuje i przydziela je poszczególnym osobom. Po zaopiniowaniu lub wykonaniu zadania dyrektor zatwierdza je do realizacji.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

14-02-2018 - Edycja treści.

13-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 350